Сала 4 - пано 8

ГРАД БОЛНИЦА

Према првобитним војним плановима за потребе ваљевских ратних болница било је предвиђено укупно 201 одељење са 2.210 кревета. Сукцесивно, са развојем ратних дејстава, поред цивилне Окружне болнице и Војне болнице Дринске дивизије, у Ваљеву су формиране прво четири, а потом још две резервне војне болнице. Оне су се налазиле у касарнама 17. и 5. пука, артиљеријској касарни, Гимназији, Окружном суду и магацинима Дринске дивизије. Са приливом све већег броја рањених и болесних, а потом и са избијањем велике епидемије пегавог тифуса праћеног и другим болестима, капацитети зграда у којима су болнице биле смештене постали су недовољни. Зато су постојећи болнички капацитети привремено проширивани реквирирањем различитих зграда, тако да се у функцији болнице нашло тридесетак објеката: касарни, школа, судова, магацина, хотела, ресторана... Поред тога на брду Крушик (Пети пук) у шаторима је била стационирана и Прва пољска болница Дунавске дивизије, а тамо где је то било могуће, на сличан начин, уз помоћ шатора, проширивани су пријемни капацитети и других болница.

Поред територије Ваљева санитетске јединице су биле лоциране и на више места у његовој широј околини. У Ваљевској Каменици, Мионици и Убу су већ од раније постојале амбуланте ваљевске окружне болнице. Сада се војне пољске болнице стационирају у околним варошима и селима, у Бранковини, Грабовици, Причевићу, Осечини, Пецкој, Коцељеви...

Фото